All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

17 Jan 2001Movie

00:21:06 UT

00:38:20 UT

01:02:47 UT

01:19:59 UT

01:44:47 UT

02:09:11 UT

02:26:24 UT

02:50:52 UT

03:08:05 UT

03:32:32 UT

03:56:56 UT

04:14:09 UT

04:38:36 UT

04:55:47 UT

05:20:15 UT

05:44:43 UT

06:01:58 UT

06:26:26 UT

06:43:41 UT

07:08:09 UT

07:32:37 UT

07:49:49 UT

08:14:16 UT

08:31:30 UT

08:55:55 UT

09:20:21 UT

09:37:35 UT

10:02:04 UT

10:19:16 UT

10:43:43 UT

11:08:10 UT

11:25:23 UT


For specific data requests, please contact: