All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

16 Jan 2001Movie

00:11:30 UT

00:35:58 UT

01:00:26 UT

01:17:38 UT

01:42:06 UT

01:59:19 UT

02:23:47 UT

02:48:16 UT

03:06:07 UT

03:30:35 UT

03:47:49 UT

04:12:16 UT

04:36:45 UT

04:53:58 UT

05:18:25 UT

05:35:56 UT

06:00:23 UT

06:24:51 UT

06:42:05 UT

07:06:33 UT

07:23:45 UT

07:48:30 UT

08:12:57 UT

08:30:10 UT

08:54:37 UT

09:11:50 UT

09:36:18 UT

10:00:44 UT

10:17:57 UT

10:42:25 UT

10:59:36 UT

11:24:24 UT


For specific data requests, please contact: