All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

20 Feb 2001


No Movie Available

00:19:25 UT

00:39:07 UT

01:03:28 UT

01:27:47 UT

01:52:06 UT

02:16:25 UT

02:36:07 UT

03:00:27 UT

03:24:48 UT

03:49:09 UT

04:13:29 UT

04:33:13 UT

04:57:34 UT

05:21:54 UT

05:46:15 UT

06:10:36 UT

06:30:18 UT

06:54:39 UT

07:18:59 UT

07:43:18 UT

08:07:40 UT

08:27:24 UT

08:51:45 UT

09:16:03 UT

09:40:23 UT

10:04:43 UT

10:24:27 UT

10:48:48 UT


For specific data requests, please contact: