All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

19 Feb 2001


No Movie Available

00:19:35 UT

00:43:55 UT

01:08:16 UT

01:32:38 UT

01:52:21 UT

02:16:41 UT

02:41:00 UT

03:05:18 UT

03:29:40 UT

03:49:21 UT

04:13:41 UT

04:38:01 UT

05:02:22 UT

05:26:41 UT

05:46:22 UT

06:10:41 UT

06:35:02 UT

06:59:23 UT

07:23:45 UT

07:43:28 UT

08:07:48 UT

08:32:07 UT

08:56:26 UT

09:20:46 UT

09:40:30 UT

10:04:50 UT

10:29:10 UT

10:53:29 UT


For specific data requests, please contact: