All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Feb 2001


No Movie Available

00:19:34 UT

00:43:54 UT

01:08:13 UT

01:32:34 UT

01:52:17 UT

02:16:38 UT

02:40:59 UT

03:05:18 UT

03:29:38 UT

03:49:21 UT

04:13:41 UT

04:38:03 UT

05:02:24 UT

05:26:42 UT

05:46:26 UT

06:10:47 UT

06:35:06 UT

06:59:25 UT

07:23:47 UT

07:43:31 UT

08:07:52 UT

08:32:12 UT

08:56:32 UT

09:20:52 UT

09:40:34 UT

10:04:54 UT

10:29:15 UT

10:53:37 UT

11:17:55 UT


For specific data requests, please contact: