All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

23 Apr 2001Movie

00:38:05 UT

00:56:50 UT

01:08:20 UT

01:19:49 UT

01:38:33 UT

01:50:02 UT

02:08:47 UT

02:20:17 UT

02:31:47 UT

02:50:32 UT

03:02:02 UT

03:20:44 UT

03:32:14 UT

03:43:44 UT

04:02:27 UT

04:13:57 UT

04:32:41 UT

04:44:11 UT

04:55:41 UT

05:14:25 UT

05:25:54 UT

05:44:39 UT

05:56:08 UT

06:07:34 UT

06:26:18 UT

06:37:48 UT

06:56:31 UT

07:08:00 UT

07:19:29 UT

07:38:13 UT

07:49:43 UT

08:08:25 UT

08:19:54 UT

08:31:23 UT

08:50:05 UT


For specific data requests, please contact: