All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

2 Apr 2001Movie

00:19:46 UT

00:41:55 UT

00:59:10 UT

01:21:21 UT

01:38:34 UT

02:00:43 UT

02:22:52 UT

02:40:06 UT

03:02:17 UT

03:19:30 UT

03:41:39 UT

04:03:49 UT

04:21:03 UT

04:43:13 UT

05:00:28 UT

05:22:38 UT

05:44:48 UT

06:02:02 UT


For specific data requests, please contact: