All-Sky Imager Data Archives


Millstone Hill (Westford, Massachusetts USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Apr 2001Movie

00:19:37 UT

00:47:29 UT

01:15:22 UT

01:43:18 UT

02:06:17 UT

02:34:13 UT

03:02:09 UT

03:30:20 UT

03:58:13 UT

04:21:11 UT

04:49:05 UT

05:17:01 UT

05:44:55 UT

06:12:51 UT

06:35:50 UT

07:03:46 UT

07:31:41 UT

07:59:53 UT

08:27:48 UT

08:50:47 UT


For specific data requests, please contact: