All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

1 Nov 2017Movie

11:19:01 UT

11:30:02 UT

11:41:02 UT

11:52:03 UT

12:03:04 UT

12:14:05 UT


For specific data requests, please contact: