All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

14 Mar 2017Movie

02:05:13 UT

02:16:14 UT

02:27:15 UT

02:38:15 UT

02:49:16 UT

03:00:17 UT

03:11:18 UT


For specific data requests, please contact: