All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

11 Jul 2017Movie

03:10:34 UT

03:21:35 UT

03:32:36 UT

03:43:37 UT

03:54:37 UT


For specific data requests, please contact: