All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

9 Jan 2017Movie

11:47:25 UT

11:58:25 UT

12:09:26 UT

12:20:27 UT

12:31:28 UT

12:42:29 UT

12:53:29 UT


For specific data requests, please contact: