All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

7 Feb 2017Movie

11:35:42 UT

11:46:43 UT

11:57:44 UT

12:08:45 UT

12:19:46 UT

12:30:47 UT

12:41:48 UT


For specific data requests, please contact: