All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

12 Feb 2017Movie

01:44:27 UT

01:55:28 UT

02:06:28 UT

02:17:29 UT

02:28:30 UT

02:39:31 UT


For specific data requests, please contact: