All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

30 Dec 2017Movie

12:01:09 UT

12:12:10 UT

12:23:11 UT

12:34:12 UT

12:45:13 UT


For specific data requests, please contact: