All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

4 Aug 2017Movie

10:24:06 UT

10:35:07 UT

10:46:08 UT

10:57:09 UT

11:08:09 UT


For specific data requests, please contact: