All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

14 Mar 2017Movie

02:03:04 UT

02:14:05 UT

02:25:06 UT

02:36:06 UT

02:47:07 UT

02:58:08 UT

03:09:08 UT


For specific data requests, please contact: