All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

9 Jan 2017Movie

11:45:15 UT

11:56:16 UT

12:07:17 UT

12:18:18 UT

12:29:19 UT

12:40:19 UT

12:51:20 UT


For specific data requests, please contact: