All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

13 Jan 2017Movie

01:18:55 UT

01:29:56 UT

01:40:57 UT

01:51:58 UT

02:02:59 UT


For specific data requests, please contact: