All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6050 Å All-Sky Imager Data

30 Dec 2017Movie

11:59:00 UT

12:10:01 UT

12:21:02 UT

12:32:03 UT

12:43:04 UT

12:54:04 UT


For specific data requests, please contact: