All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

3 Sep 2017Movie

10:47:55 UT

10:58:55 UT

11:09:56 UT

11:20:57 UT

11:31:58 UT


For specific data requests, please contact: