All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

8 Nov 2017Movie

00:55:31 UT

01:06:32 UT

01:17:32 UT

01:28:33 UT

01:39:34 UT


For specific data requests, please contact: