All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

8 Sep 2017Movie

02:03:09 UT

02:14:09 UT

02:25:11 UT

02:36:11 UT

02:47:12 UT

02:58:13 UT


For specific data requests, please contact: