All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

8 Nov 2017Movie

00:53:24 UT

01:04:25 UT

01:15:26 UT

01:26:27 UT

01:37:27 UT


For specific data requests, please contact: