All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

5 Nov 2017Movie

00:59:08 UT

01:10:16 UT

01:21:17 UT

01:32:18 UT

01:43:19 UT

01:54:20 UT


For specific data requests, please contact: