All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

1 Nov 2017Movie

11:10:29 UT

11:21:30 UT

11:32:31 UT

11:43:32 UT

11:54:33 UT

12:05:34 UT


For specific data requests, please contact: