All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Jun 2017Movie

03:00:52 UT

03:11:53 UT

03:22:54 UT

03:33:55 UT

03:44:56 UT


For specific data requests, please contact: