All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

5 Jul 2017Movie

10:02:28 UT

10:13:29 UT

10:24:30 UT

10:35:31 UT

10:46:32 UT


For specific data requests, please contact: