All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

11 Jul 2017Movie

03:02:03 UT

03:13:04 UT

03:24:05 UT

03:35:05 UT

03:46:06 UT


For specific data requests, please contact: