All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

13 Jan 2017Movie

01:12:33 UT

01:23:34 UT

01:34:35 UT

01:45:36 UT

01:56:37 UT


For specific data requests, please contact: