All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

30 Dec 2017Movie

11:52:37 UT

12:03:38 UT

12:14:39 UT

12:25:41 UT

12:36:41 UT

12:47:42 UT


For specific data requests, please contact: