All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

4 Aug 2017Movie

10:15:35 UT

10:26:36 UT

10:37:36 UT

10:48:37 UT

10:59:38 UT

11:10:39 UT


For specific data requests, please contact: