All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

10 Aug 2017Movie

02:39:02 UT

02:50:03 UT

03:01:04 UT

03:12:04 UT

03:23:05 UT

03:34:06 UT

03:45:07 UT


For specific data requests, please contact: