All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

12 Apr 2017Movie

02:16:49 UT

02:27:50 UT

02:38:51 UT

02:49:52 UT


For specific data requests, please contact: