All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

18 Sep 2016Movie

01:58:06 UT

02:09:07 UT

02:20:08 UT

02:31:09 UT

02:42:10 UT


For specific data requests, please contact: