All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

13 Oct 2016Movie

11:06:56 UT

11:17:56 UT

11:28:57 UT

11:39:58 UT

11:51:00 UT

12:02:01 UT


For specific data requests, please contact: