All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

24 May 2016Movie

03:00:42 UT

03:13:50 UT

03:26:58 UT

03:40:06 UT

03:53:14 UT

04:06:22 UT

04:19:30 UT


For specific data requests, please contact: