All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

22 Jul 2016Movie

03:04:27 UT

03:15:28 UT

03:26:29 UT

03:37:30 UT

03:48:31 UT

03:59:32 UT


For specific data requests, please contact: