All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

16 Jul 2016Movie

10:09:16 UT

10:20:16 UT

10:31:17 UT

10:42:18 UT

10:53:19 UT


For specific data requests, please contact: