All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

25 Jan 2016Movie

01:31:58 UT

01:45:06 UT

01:58:14 UT

02:11:22 UT

02:24:29 UT


For specific data requests, please contact: