All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

20 Jan 2016Movie

11:34:58 UT

11:48:06 UT

12:01:14 UT

12:14:22 UT

12:27:30 UT

12:40:38 UT

12:53:45 UT


For specific data requests, please contact: