All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

24 Feb 2016Movie

01:54:32 UT

02:07:40 UT

02:20:48 UT

02:33:56 UT

02:47:04 UT


For specific data requests, please contact: