All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

18 Feb 2016Movie

11:15:47 UT

11:28:55 UT

11:42:03 UT

11:55:11 UT

12:08:19 UT

12:21:27 UT

12:34:35 UT


For specific data requests, please contact: