All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6950 Å All-Sky Imager Data

24 Apr 2016Movie

02:35:17 UT

02:48:25 UT

03:01:32 UT

03:14:40 UT

03:27:48 UT

03:40:56 UT

03:54:04 UT


For specific data requests, please contact: