All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

24 May 2016Movie

03:01:38 UT

03:14:46 UT

03:27:54 UT

03:41:02 UT

03:54:10 UT

04:07:19 UT

04:20:27 UT


For specific data requests, please contact: