All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

25 Mar 2016Movie

02:14:12 UT

02:27:20 UT

02:40:28 UT

02:53:36 UT

03:06:44 UT

03:19:52 UT


For specific data requests, please contact: