All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

25 Jan 2016Movie

01:32:54 UT

01:46:02 UT

01:59:10 UT

02:12:18 UT

02:25:26 UT


For specific data requests, please contact: