All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

20 Jan 2016Movie

11:35:54 UT

11:49:02 UT

12:02:10 UT

12:15:18 UT

12:28:26 UT

12:41:34 UT

12:54:42 UT


For specific data requests, please contact: