All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Feb 2016Movie

11:16:44 UT

11:29:52 UT

11:43:00 UT

11:56:07 UT

12:09:15 UT

12:22:23 UT

12:35:31 UT


For specific data requests, please contact: