All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

24 Apr 2016Movie

02:36:13 UT

02:49:21 UT

03:02:29 UT

03:15:37 UT

03:28:45 UT

03:41:52 UT


For specific data requests, please contact: